Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kedzierzynie-Koźlu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekunów
Ankieta zadowolenia klienta Aktualności Komu pomagamy Rodzina 500 plus Jak uzyskać pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy społecznej Sprawdź czy jesteś na liście wypłat Świadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje społeczne Ośrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Społecznej Program Aktywizacja i Integracja (PAI) Imprezy cykliczne Informator Seniora Aktywny senior polsko-czeskego pogranicza Linki Bezpłatne szkolenia
O ośrodku Kontakty Działy ośrodka Kadra zarządzająca

Dział Świadczeń

Dział Świadczeń funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Mikołaja Reja 2a
47-224 Kędzierzyn-Koźle
Tel. 77 483 20 63 wewn. 111, 112, 123, 126
Fax. 77 483 59 49

Siedziba działu mieści się na I piętrze budynku w pokojach nr 109, 110, 116 i 118.

Dział tworzą: kierownik działu i pracownicy administracyjni.

Do zakresu działania Działu Świadczeń należy w szczególności:

 1. sporządzanie list opłat, wypłat zasiłków i przekazów pocztowych, zgodnie z podjętymi decyzjami,
 2. sporządzanie przelewów w celu realizacji pomocy w naturze,
 3. załatwianie formalności związanych ze sprawieniem pogrzebu,
 4. przygotowywanie umów dotyczących realizacji form pomocy przewidzianych przepisami,
 5. sporządzanie list wypłat z tytułu prac społecznie-użytecznych,
 6. analiza i gromadzenie dokumentacji przekazywanej przez Dział Pomocy Środowiskowej,
 7. nadzór nad prawidłowością dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia,
 8. przestrzeganie realizacji planów finansowych w pomocy społecznej,
 9. sporządzanie projektów decyzji przyznających, odmawiających oraz zmieniających w sprawie świadczeń,
 10. prowadzenie rejestru wydanych decyzji, zleceń sprawienia pogrzebu wraz z dokumentacją,
 11. wydawanie biletów kredytowanych,
 12. opracowywanie zgłoszeń i deklaracji rozliczeniowych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla klientów MOPS,
 13. sporządzanie informacji w sprawie świadczeń niepieniężnych dla realizatorów,
 14. kontrola merytoryczna realizacji świadczeń niepieniężnych,
 15. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń,
 16. dokonywanie analiz niezbędnych do sporządzania rocznej oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Kędzierzyn-Koźle,
 17. przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego.

Wydawanie decyzji administracyjnych o przyznanych świadczeniach odbywa się
od poniedziałku do piątku w godzinach: od 930 do 1200

 

Dział Pomocy Środowiskowej


Dział Pomocy Środowiskowej tworzą pracownicy socjalni jako wykwalifikowana kadra pomocy społecznej. Pracownicy socjalni pracują w przydzielonych rejonach opiekuńczych.

Istnieją IV zespoły pracowników socjalnych:
 1. Koźle
 2. Piastów i Ościenne
 3. Pogorzelec
 4. Śródmieście

Godziny pracy pracowników socjalnych:
Codziennie od poniedziałku do piątku od 700 - 1000 praca w Ośrodku
od 1000 - 1400 praca w terenie
od 1400 – 1500 praca w OśrodkuDział usług opiekuńczych

Dział Usług Opiekuńczych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reja 2a Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 483 78 79 wewn. 137
kierownik działu pokój nr 10 (parter)Dział Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu organizuje i świadczy:
 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Czytaj więcej o Dziale Usługi Opiekuńcze


Dział Mieszkania Chronione
Dział Mieszkania Chronione
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Waryńskiego 1-3
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 775 479 071, 775 479 072
fax 775 479 073

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i w integracji ze społecznością lokalną. Jest przeznaczone dla osób starszych (w wieku emerytalnym), niepełnosprawnych, oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
Czytaj więcej o Dziale Mieszkania Chronione

Dział Administracyjny

Dział Administracyjny funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Mikołaja Reja 2a w Kędzierzynie-Koźlu.
Dział tworzą: kierownik działu, pracownicy administracyjni, informatyk, a także robotnicy wykwalifikowani.

Siedziba działu mieści się:

 • Kierownik - parter pokój nr 5, tel. 77 483 59 49 wew. 113
 • Kadry - parter pokój nr 5, tel. 77 483 59 49 wew. 113
 • Sekretariat - I piętro pokój nr 102, tel. 77 483 59 49 wew. 105
 • Informatyk - I piętro pokój nr 111, tel. 77 483 20 63 wew. 110

Do zakresu działania Działu Administracyjnego należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw organizacyjnych Ośrodka
 2. prowadzenie spraw pracowniczych
 3. obsługa sekretariatu
 4. prowadzenie spraw gospodarczych Ośrodka
 5. obsługa informatyczna
Copyright © Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl