Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Strona główna E-PORADA dla seniorów
i ich opiekunów
Ankieta zadowolenia klienta Aktualności Komu pomagamy Jak uzyskać pomoc Akcja PODAJ DALEJ Definicje w pomocy społecznej Sprawdź czy jesteś na liście wypłat Świadczenia Rodzinne i Pomoc Alimentacyjna Konsultacje społeczne Ośrodki wsparcia Grupa wsparcia Klub Integracji Społecznej Imprezy cykliczne Informator Seniora Linki Bezpłatne szkolenia
O ośrodku Kontakty Działy ośrodka Kadra zarządzająca

Dział Świadczeń

Dział Świadczeń funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Mikołaja Reja 2a
47-224 Kędzierzyn-Koźle
Tel. 77 483 20 63 wewn. 111, 112, 123, 126
Fax. 77 / 483 59 49

Siedziba działu mieści się na I piętrze budynku w pokojach nr 9, 10, 17 i 19.
Wydawanie decyzji administracyjnych o przyznanych świadczeniach odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 930do 1200.

W skład działu świadczeń wchodzą pracownicy administracyjni odpowiedzialni za techniczną stronę realizacji pomocy finansowej i rzeczowej tj.;
 1. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń finansowych:
  • zasiłki stałe
  • zasiłki okresowe,
  • zasiłki celowe: odzież, żywność, opał, remont mieszkania, pomoc w zakupie sprzętu gospodarstwa domowego, dopłata do półkolonii dla dzieci i inne,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z opłacaniem składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne,
  • realizacja dożywiania uczniów w szkołach, przedszkolach i placówkach szkolno-wychowawczych
  • sprawianie pogrzebu,
  • przyznawanie świadczeń z tytułu klęsk żywiołowych,
 2. opracowywanie miesięcznych informacji, sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z udzielanych świadczeń finansowych i w naturze,
 3. prowadzenie komputerowej ewidencji udzielanych świadczeń dla poszczególnych osób i rodzin,
 4. wykonywanie czynności technicznych wynikających z tytułu wysyłanych świadczeń,
 5. realizacja innych zadań wynikających z rządowych i samorządowych programów dotyczących ochrony poziomu życia osób i rodzin.
Wydawanie decyzji administracyjnych o przyznanych świadczeniach odbywa się
od poniedziałku do piątku w godzinach: od 930 do 1200

Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej tworzą pracownicy socjalni jako wykwalifikowana kadra pomocy społecznej. Pracownicy socjalni pracują w przydzielonych rejonach opiekuńczych.

Istnieją IV zespoły pracowników socjalnych:
 1. Koźle
 2. Piastów i Ościenne
 3. Pogorzelec
 4. Śródmieście
Godziny pracy pracowników socjalnych :
Codziennie od poniedziałku do piątku od 715 - 1000 praca w Ośrodku
od 1000 - 1400 praca w terenie
od 1400 - 1515 praca w Ośrodku


Dział usług opiekuńczych

Dział Usług Opiekuńczych 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Reja 2a Kędzierzyn-Koźle 
tel. 77 483 78 79 wewn. 137
kierownik działu pokój nr 7 (parter)


Dział Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu organizuje i świadczy:
 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Czytaj więcej o Dziale Usługi Opiekuńcze


Dział Mieszkania Chronione
Dział Mieszkania Chronione
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Waryńskiego 1-3
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 40 54 650, fax. 77 40 54 651

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i w integracji ze społecznością lokalną. Jest przeznaczone dla osób starszych (w wieku emerytalnym), niepełnosprawnych, oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
Czytaj więcej o Dziale Mieszkania Chronione

Dział Administracyjny

Dział Administracyjny funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Mikołaja Reja 2a w Kędzierzynie-Koźlu.
Dział tworzą: kierownik działu, pracownicy administracyjni, informatyk, a także robotnicy wykwalifikowani.
Siedziba działu mieści się:

 • Kierownik – parter pokój nr 3, tel. 77 483 59 49 wew. 113
 • Kadry - parter pokój nr 3, tel. 77 483 59 49 wew. 113
 • Sekretariat - I piętro pokój nr 2, tel. 77 483 59 49 wew. 105
 • Informatyk - I piętro pokój nr 11, tel. 77 483 20 63 wew. 110

Do zakresu działania Działu Administracyjnego należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw organizacyjnych Ośrodka
 2. prowadzenie spraw pracowniczych
 3. obsługa sekretariatu
 4. prowadzenie spraw gospodarczych Ośrodka
 5. obsługa informatycznaCopyright © Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu | Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl