HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2023 R.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

25

24

27

25

25

26

25

25

26

25

27

20

ŚWIADCZENIA
RODZINNE

24

23

24

24

24

23

24

24

25

24

24

19