HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2019 R.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

RODZINNE

25

25

25

25

27

25

25

26

25

25

25

23

WYCHOWAWCZE (500+)

18

20

20

18

20

19

19

20

20

18

20

20

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

25

25

25

25

27

25

25

26

25

25

25

23