Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (COPiW) funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.

COPiW tworzą: kierownik oraz pracownik administracyjny

Siedziba COPiW mieści się:

  • kierownik – parter budynku, pok. nr. 410, tel. 77 483 78 79 wew. 410
  • pracownik administracyjny - parter budynku, pok. nr. 408, tel. 77 483 78 79 wew. 408


Do zakresu działania Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu należy w szczególności animacja lokalnej społeczności poprzez wspieranie rozwoju i profesjonalizacji organizacji pozarządowych, działających na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle i jej mieszkańców  oraz aktywizację społeczności poprzez animowanie i promowanie w mieście wolontariatu. Ma to stworzyć kędzierzyńsko-kozielskim organizacjom pozarządowym działającym w sferze pożytku publicznego przestrzeni do działania i rozwoju. Miejsce to jest otwarte na różnego rodzaju inicjatywy kulturalne, społeczne, czy sportowe, idealne dla stowarzyszeń, fundacji, kół, klubów, podmiotów ekonomii społecznej i wszelkiego rodzaju organizacji, które działają społecznie, a potrzebują wsparcia w postaci przestrzeni do organizacji spotkań, posiedzeń, warsztatów, szkoleń, miejsca na wernisaż prac swoich podopiecznych, spotkań założycielskich czy grup wsparcia.

Ważnym aspektem działania Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu jest upowszechnianie wśród mieszkańców Kędzierzyna-Koźla wiedzy na temat III sektora, zarówno dotyczącej możliwości angażowania się w jego działania, jak i korzystania z oferty organizacji. To miejsce spotkań, wymiany informacji i usług kędzierzyńsko-kozielskich organizacji.