Adres:
ul. Grabskiego 6
47-223 Kędzierzyn-Koźle osiedle Azoty
tel./fax 77 481-38-64

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

 

Dom Dziennego Pobytu Nr 3 „Radość” jest ośrodkiem wsparcia funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Rozpoczął swoją działalność w grudniu 1992 roku. Z usług naszej placówki korzysta ponad 130 osób w wieku senioralnym oraz niepełnosprawnych.

Nasz ośrodek wsparcia świadczy pomoc w zakresie: terapii zajęciowej, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, zdrowotnej i edukacyjnej a także w zakresie żywienia. Prowadzone są różne formy aktywizacji podopiecznych m.in. terapia zajęciowa. Organizujemy zajęcia terapeutyczne poprzez sztukę, zabawę oraz terapie, które jako swe narzędzie wykorzystują drzewa i lasy. Wykonane własnoręcznie przez podopiecznych prace zdobią ściany naszego Domu, są również doskonałymi prezentami na różne okazje. Terapia zajęciowa działa relaksująco a także pozwala odkryć ukryte talenty. Pensjonariusze podczas zajęć tworzą własne kompozycje, dzięki czemu stają się prawdziwymi artystami, czują się dowartościowani i spełnieni twórczo.

W ramach trwałości projektu „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna, od miesiąca lutego 2017 r. w DDP Nr 3 funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym. Opis funkcjonowania i zasady przyjęć są dostępne w zakładce - Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym.

W działania naszej placówki wpisane jest także wspólne obchodzenie Świat Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, jak również uroczystości o charakterze świeckim: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dni Seniora, Andrzejki.

Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami konkursu pod nazwą Świąteczny Konkurs Zdobienia Pierników Radosne Pierniki. Po raz pierwszy przedsięwzięcie to zostało zorganizowane w roku 2011. Celem tej inicjatywy, poza walorami artystycznymi i integracyjnymi, jest akcja charytatywna.

W ramach Domu Dziennego Pobytu Nr 3, w maju 2013 roku, powstała amatorska grupa wokalna „Słowianki”, która koncertuje w ośrodkach wsparcia na terenie naszego miasta oraz na zaproszenie innych placówek. Grupa wzięła udział m.in. w II Edycji Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej Seniorów NYSKA SENIORIADA.

Łącząc pokolenia i kreując pozytywny wizerunek starości współpracujemy z Publicznymi Przedszkolami Nr 7 i Nr 22 a także z Zespołem Szkół Miejskich Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu. Ponadto łączą nas wspólne inicjatywy z 8-3 Hufcem Pracy z Kędzierzyna-Koźla.

W każdy czwartek zapraszamy do KAWIARENKI na domowe wypieki i kawę.

W Domu Dziennego Pobytu Nr 3 przygotowuje się i dowozi w ramach cateringu posiłki obiadowe do Domu Dziennego Pobytu Nr 1 dla osób chorych korzystających z usług opiekuńczych.

W naszej codziennej pracy towarzyszy nam przekonanie, że:

 

"Naprawdę istnieje tylko jedna radość:
obcowania z ludźmi".
Antoine de Saint-Exupery