Na mieszkania treningowe i  wspomagane przy ul. Waryńskiego 1-3 w Kędzierzynie-Koźlu składają się mieszkania jednoosobowe z aneksem kuchennym i łazienką oraz mieszkania dwuosobowe (dwupokojowe) z aneksem kuchennym i łazienką.

Mieszkania treningowe i wspomagane przeznaczone są dla osób starszych i pełnoletnich osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Kędzierzyn-Koźle i są formą pomocy społecznej przygotowującą, przy wsparciu specjalistów, osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach wsparcia realizowane są usługi bytowe w postaci miejsca całodobowego pobytu,  praca socjalna oraz nauka w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności i sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

Głównym celem mieszkań jest wspomaganie w procesie jak najlepszej poprawy swojego dotychczasowego życia i umożliwienie nabycia umiejętności pozwalających na jak najdłuższe samodzielne życie w ramach swoich psychofizycznych możliwości.

Osoby, które korzystają ze świadczenia w postaci wsparcia w mieszkaniu treningowym lub mieszkaniu wspomaganym są motywowane do stawiania sobie od nowa kolejnych celów w drodze do osiągnięcia samodzielności i poprawy swojego życia oraz uczą się właściwej oceny siebie i swoich dotychczasowych możliwości w dążeniu do zaspokajania swoich potrzeb, a poprzez podniesienie własnej aktywności zdobyte nowe umiejętności pozwalają mieszkańcom trafnie i stosownie do swojego stanu zdrowia kierować swoim życiem w celu poprawy jego komfortu i coraz większego uniezależnienia. Świadczone wsparcie osobom w mieszkaniu treningowym lub mieszkaniu wspomaganym ma również na celu budowanie poczucia własnej wartości i zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

„Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo że czasem trudno nam to sobie uświadomić.”  Henry Ford