Gmina Kędzierzyn-Koźle weryfikuje zapotrzebowanie na usługi opieki wytchnieniowej celem ewentualnego przystąpienia w roku 2024 do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizując projekt, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje, prowadzi również Edukację Prawną. Darmowe materiały edukacyjne wyprodukowane w III kwartale 2023 r. można pobrać klikając w poniższy link :

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-kedzierzynsko-kozielski-2023/

Dnia 16 października 2023 r. na Cmentarzu Komunalnym
w Kędzierzynie-Koźlu (Cmentarz Kuźniczka)
odbędzie się pochówek 5 dzieci martwo urodzonych.
Pogrzeb rozpocznie się o godz. 9:00 w  Kaplicy Cmentarnej,
skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Dzieci Nienarodzonych.

Gmina Kędzierzyn-Koźle weryfikuje zapotrzebowanie na usługi asystencji  celem ewentualnego przystąpienia  w roku 2024  do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024"

 

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS została wydłużona do dnia 30.09.2023 r. 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS, dla osób które otrzymały skierowanie, będzie wydawana od godziny 900 do 1300 w następujących dniach:

06.09.2023 r.
07.09.2023 r.
08.09.2023 r.

  • PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ  W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH WRAZ Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI. ODEBRANIE ŻYWNOŚCI PRZEZ INNĄ OSOBĘ WYMAGA PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło infolinię dedykowaną nowemu świadczeniu wspierającemu dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego nastąpiła zmiana przepisów, które w okresie pandemii przedłużały orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 Projekt finansowany z budżetu Państwa, realizowany przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w dn. 30.06.2023 r. przystąpił do realizacji projektu socjalnego „Bawimy się, gramy, moc radości mamy”

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900