Adres:
ul. Kazimierza Wielkiego 6
47-232 Kędzierzyn – Koźle
tel. 77 481 03 82

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku 800 – 1600
w tym wtorek: 800 – 1800

 

Dom Dziennego Pobytu Nr 4 "Wrzos" jest ośrodkiem wsparcia, działającym w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu. "Wrzos" swoją działalność rozpoczął w listopadzie 1998 roku. Placówka zlokalizowana jest na osiedlu Piastów.
Z usług placówki korzystają seniorzy i osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie naszego miasta. Celem Domu Dziennego Pobytu jest niesienie pomocy osobom i rodzinom, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub trudną sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Podopieczni korzystają z odpłatnego wyżywienia oraz bezpłatnych zajęć, mających na celu zaspakajanie potrzeb wyższego i niższego rzędu. Zajęcia są zróżnicowane i dostosowane do potrzeb beneficjentów – obejmują zarówno sferę aktywności fizycznej jak i uwzględniają potrzeby kulturalne i towarzyskie.
W ramach organizacji czasu wolnego dla osób korzystających z usług naszej placówki zatrudniony jest terapeuta zajęciowy, który dba o domową atmosferę wśród podopiecznych oraz o różnorodność przeprowadzanych zajęć. Na terenie naszego ośrodka prowadzone są zajęcia z lektoratu języka niemieckiego oraz działają w godzinach dopołudniowych dwie grupy gimnastyczne zrzeszające seniorów nie tylko z naszej placówki, ale również ze środowiska lokalnego. Ponadto w ramach proponowanej terapii odbywają się zajęcia manualne i plastyczne, które mają na celu rozwijanie zdolności twórczych oraz poprawianie sprawności manualnej uczestników. Prace wykonane przez seniorów są rękodziełem, które zdobi nasz ośrodek oraz napawają dumą, gdy możemy obdarować nimi zaproszonych gości. Seniorzy uczestniczą w zajęciach muzycznych, w ramach których śpiewają i uczą się rytmiki, odbywają się zajęcia integracyjne w postaci gier i quizów, które są też formą treningów pamięci. Staramy się uwzględniać wszystkie potrzeby seniorów i dlatego nie zapominamy o przyjemniejszej formie zajęć czyli potańcówkach, a w sezonie letnim - zabawach przy grillu. Dwa razy w tygodniu proponujemy zajęcia kulinarne, seniorzy przyrządzają desery, sałatki czy inne przysmaki oraz tzw. Kawiarenki z domowymi wypiekami.
 
Obecnie w DDP Nr 4 realizowane są dwa programy autorskie:

  • "Z urodą mi do twarzy" - to program obejmujący cykliczne spotkania mające na celu uczenie seniorów akceptacji własnego wyglądu oraz umożliwienie młodzieży z Hufca Pracy 8–3 w Kędzierzynie - Koźlu zdobywania praktyk w kontaktach z osobami starszymi. W ramach spotkań młodzież nieodpłatnie świadczy usługi fryzjerskie dla seniorów oraz jest zorganizowany tzw. kącik urody, w ramach którego zarówno młodzież jak i seniorzy mogą zdobywać wiedzę w temacie nowinek kosmetycznych.  
  • "Od garnuszka do serduszka" - program ten jest realizowany od kilku lat i opiera się na spotkaniach międzypokoleniowych. W ramach tego projektu odbywają się spotkania kulinarne z udziałem seniorów oraz dzieci. Program realizuje Dom Dziennego Pobytu Nr 4 oraz Dom Dziecka w Kędzierzynie – Koźlu.  Podczas cyklicznych spotkań nawiązują się wspaniałe relacje między uczestnikami na zasadzie Babcia/Dziadek – Wnuczka/Wnuczek.

Nasz dom w ramach propagowania idei dialogu społecznego przez instytucje samorządowe i instytucje trzeciego sektora współpracuje z : Parafią pw. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie – Koźlu, Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Państwowym Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu, Zespołem Szkół Miejskich Nr 1 – Gimnazjum Nr 5 w Kędzierzynie – Koźlu, Państwowym Domem Dziecka w Kędzierzynie – Koźlu, Domem Dziennego Pobytu Jarzębina w Zdzieszowicach, Radą Osiedla Piastów, Państwowymi Przedszkolami Nr 24 i Nr 26 w Kędzierzynie – Koźlu, Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, Zespołem Szkół Nr 3 w Sławięcicach oraz Infiniti Fitnes Club.  Celebrujemy każde ważne dla naszych podopiecznych święto, takie jak: Dzień Matki i Ojca, szczególnie dbamy o organizację Dnia Babci i  Dnia Dziadka, Dnia Kobiet czy Dnia Dziecka. Co roku wspólnie z wszystkimi podopiecznymi "Wrzosu" zasiadamy przy stole podczas uroczystości Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych.
Dom Dziennego Pobytu Nr 4 "Wrzos" jest ośrodkiem, który istnieje dla seniorów i współdziała z seniorami z terenu naszego miasta. Pragniemy wspólnie przeciwdziałać zmęczeniu i znużeniu dnia codziennego, chcemy sprawiać by okres jesieni życia był dla nich czasem szczęścia i spokoju. Pragniemy również, by nasi podopieczni czuli się potrzebni i nie odczuwali samotności. "Wrzos" jest idealnym miejscem dla tych, którzy chcą atrakcyjnie przeżyć najpiękniejszy okres swojego życia.


Przeżyjmy aktywnie radosną jesień życia!
Serdecznie zapraszamy do "Wrzosu"