I N F O R M A C J A

    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018  będzie wydawana przez

Akcję Humanitarną „Życie” przy ul. Głubczyckiej 5b

 od godziny 900 do 1300 w następujących dniach:


20.11.2018 r.
21.11.2018 r.
22.11.2018 r.
 

 PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ  W PODANYCH WYŻEJ TERMINACH  PO OTRZYMANIU SKIEROWANIA!!!