Projekt pn. "Transgraniczna integracja międzypokoleniowa", współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020  Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności . ID projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652.
TYTUŁ PROJEKTU:

„Transgraniczna integracja międzypokoleniowa”NAZWA PROGRAMU:

Interreg V-A. Republika Czeska-PolskaNUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

28.06.2019 r.WARTOŚĆ PROJEKTU:

581.777,88 EUR (całkowita wartość wszystkich partnerów projektu)
84.630,00 EUR (wartość Partner Gmina Kędzierzyn-Koźle)WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

494.511,19 EUR (całkowita wartość dla wszystkich partnerów projektu)
71.935,50 EUR (wysokość dofinansowania Partner Gmina Kędzierzyn-Koźle)BENEFICJENCI

Gmina Miejska Kłodzko (Główny beneficjent dofinansowania), Gmina Kędzierzyn-Koźle,
Gmina Miejska Świdnica, Miasto Nachod (Czechy), Miasto Hronov (Czechy), Stowarzyszenie FolklornisouborBarunkaČeská Skalice, Miasto Náchod.OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Maj 2019 - Czerwiec 2021ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

 1. W ramach projektu seniorzy oraz dzieci wezmą udział w 6 wspólnych polsko-czeskich wydarzeniach integracyjnych w miastach Świdnica -Czeska Skalica- Kłodzko- Hronov- Nachod -Kędzierzyn-Koźle. Czas trwania wydarzeń maj 2019-marzec 2021.
 2. Każdy z sześciu partnerów projektu przygotuje i zrealizuje na swoim terenie jedno wydarzenie integracyjne, na które przyjedzie po 45 osób z każdego miasta partnera. Wydarzenie miało będzie charakter imprezy kulturalno-sportowej z elementami integracji. Przewiduje się łączny udział po ok 350 osób. Gmina Kędzierzyn-Koźle przewiduje organizację imprezy pn. „FiTFestival” w maju 2021r.
 3. Przedstawiciele naszego miasta od maja 2019 do marca 2021 odwiedzą miasta partnerskie w kolejności: Świdnica-Czeska Skalica-Kłodzko-Hronov-Nachod.
 4. Oprócz wydarzeń integracyjnych kolejnym elementem projektu będą polsko-czeskie warsztaty integracyjne. W ramach tego działania grupa 20-osobowa wyjedzie na wyjazdowe zajęcia warsztatowe do Nachodu, Czeskiej Skalicy i Hronova, analogicznie Czesi przyjadą na warsztaty do miasta Kędzierzyn-Koźle.
 5. Tematyczne zajęcia warsztatowe w Domach Dziennego Pobytu w Kędzierzynie-Koźlu wynikające ze zgłaszanego przez seniorów zapotrzebowania.

 

 • Warsztaty teatralne i taneczne „Dotknij Teatr”,
 • Warsztaty szycia i dziewiarstwa „Jak za dawnych lat”,
 • Zajęcia „Savoir-Vivre – przy stole to trzeba wiedzieć”,
 • Zajęcia gastronomiczne „Kuchnia dawniej i dziś”, „
 • Akademia malarska,
 • Akademia fotograficzna,
 • Akademia literacka,
  Akademia garncarska.