Akcja Dwie Godziny dla Rodziny / dla Człowieka, by być bliżej a nie obok siebie w domu i w pracy to Globalny Ruch Społeczny na Rzecz Bliskości, zainicjowany 12 lat temu w odpowiedzi na narastające zjawiska samotności, depresji i kryzysu więzi międzyludzkich.

Dnia 25 marca 2024 r. na Cmentarzu Komunalnym w Kędzierzynie-Koźlu (Cmentarz Kuźniczka) odbędzie się pochówek 5 dzieci martwo urodzonych.
Pogrzeb rozpocznie się o godz. 9:00 w  Kaplicy Cmentarnej,
skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Dzieci Nienarodzonych.

Dziewczyny treścią są naszych snów. Dziewczyny dobre, dziewczyny złe. Chociaż dziewczyna, marny to puch. Bez dziewczyn nie ma życia, życia nie ma, nie!
– śpiewał Edward Hulewicz.

Poszukujemy kandydatów na

„streetworkera”

praca terenowa z osobami bezdomnymi

Dzień Babci i Dziadka to co roku okazja do świętowania we wszystkich domach dziennego pobytu w naszym mieście.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w dn. 06.12.2023 r. w ramach projektu socjalnego pn. „Zimowa wizyta” złożyli wizytę w Żłobku Nr 6.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w dn. 01.12.2023 r. przystąpił do realizacji projektu socjalnego pn. „Mikołajkowe spotkanie dwóch kultur”. Grupą docelową projektu było 50 dzieci z rodzin polskich i ukraińskich.

Gmina Kędzierzyn-Koźle weryfikuje zapotrzebowanie na usługi opieki wytchnieniowej celem ewentualnego przystąpienia w roku 2024 do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizując projekt, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje, prowadzi również Edukację Prawną. Darmowe materiały edukacyjne wyprodukowane w III kwartale 2023 r. można pobrać klikając w poniższy link :

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-kedzierzynsko-kozielski-2023/

Dnia 16 października 2023 r. na Cmentarzu Komunalnym
w Kędzierzynie-Koźlu (Cmentarz Kuźniczka)
odbędzie się pochówek 5 dzieci martwo urodzonych.
Pogrzeb rozpocznie się o godz. 9:00 w  Kaplicy Cmentarnej,
skąd kondukt pogrzebowy przejdzie do Grobu Dzieci Nienarodzonych.